Debata nad Raportem o stanie Gminy Koprzywnica

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na sesji, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Koprzywnica przedstawiającej działalność Burmistrza za 2018 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Koprzywnica.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Koprzywnica, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica w pokoju nr 16 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej urzędu. (umig.koprzywnica@pro.onet.pl)

Informatyk

Poprzedni wpis

100 – lecie Szkoły im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Kolejny wpis

Animacje w Dmosicach

Rozmiar tekstu
Kontrast