Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”
w Koprzywnicy ul. Szkolna 8 tel./fax. 015 8476114

Zakład prowadzi działalność medyczną dla mieszkańców miasta i gminy Koprzywnica. Zatrudnia 35 osób w następujących komórkach organizacyjnych:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna, w ramach której obejmuje opieką 4000 osób, praktykuje dwóch lekarzy rodzinnych i lekarz chorób wewnętrznych.

2. Poradnia Dziecięca – praktykuje specjalista chorób dziecięcych.

3. Punkt Szczepień.

4. Gabinet Higieny Szkolnej.

5. Gabinet Zabiegowy.

6. Gabinet USG

7. Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych.

8. Poradnia Okulistyczna,

9. Poradnia Ginekologiczna.

10. Poradnia Psychologiczna.

11. Poradnia Logopedyczna.

12. Gabinet Stomatologiczny.

13. Pracownia Fizykoterapii w udziale usług rehabilitacyjnych o szerokim zakresie.

14. Ośrodek Hipoterapii Konnej w Koprzywnicy z siedzibą w Samborcu.

Ponadto NZOZ „MEDYK” prowadzi działalność w opiece długoterminowej.

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym opieką całodobową objętych jest 28 chorych
z różnymi schorzeniami w tym z Chorobą Alzheimera.

2. Opieka Hospicyjno-Domowa, w ramach której wyjazdową opieką objętych jest 17 chorych.


Wszystkie typy usług są bezpłatne.

Zakład podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Kielcach.


Najbliższe plany to oddanie do użytku nowej części Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego tj. rehabilitacyjno- szkoleniowego, w której będą możliwości kompleksowej rehabilitacji i opieki dla osób niepełnosprawnych jak również szkoleń dla opiekunów tych osób i personelu medycznego.


W perspektywie jest wykonanie projektu basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego dla potrzeb zakładu oraz lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży szkolnej.

Termin realizacji 2009 rok.


Rozmiar tekstu
Kontrast