Rada Gminy

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  w  KOPRZYWNICY  2018 – 2023

LP.Imię i nazwisko radnegoFunkcja
1Marek Kubicki Przewodniczący Rady Miejskie
2Nina Szynańska Wiceprzewodnicząca RM
3Paweł CukierskiWiceprzewodniczący RM
4Anna MaterkowskaRadna
5Beata KrakowiakRadna
6Justyna Jońca
Radna
7 Danuta RączkowskaRadna
8 Anna Ossowska Radna
9 Adrian Piątkowski
Radny
10Dorota PapkaRadna
11 Roman GrudzieńRadny
12 Anna KulzaRadna
13 Maria Anna DziubekRadna
14Artur Bernyś Radny
15Jerzy Marcjan Radny

 KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ  2018 – 2023

LP.Komisja Rewizyjna
1 Anna MATERKOWSKA
2 Maria Anna DZIUBEK
3 Artur BERNYŚ
LP.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1Justyna JOŃCA
2 Anna KULZA
3 Beata KRAKOWIAK
LP.Komisja Rolnictwa i Budżetowo – Gospodarcza
1Nina SZYMAŃSKA
2 Beata KRAKOWIAK
3 Paweł CUKIERSKI
4 Justyna JOŃCA
LP.Komisja Oświaty, Kultury,Ochrony Zdrowia,
Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki
1Anna KULZA
2 Danuta RĄCZKOWSKA
3 Adrian PIĄTKOWSKI
4 Dorota PAPKA
LP.Komisja Ładu i Porządku Publicznego
1 Maria Anna DZIUBEK
2 Anna OSSOWSKA
3 Adrian PIĄTKOWSKI
4 Roman GRUDZIEŃ
Rozmiar tekstu
Kontrast