Sołectwa

LP.SOŁECTWOLP.SOŁECTWO
1.KOPRZYWNICA10.TRZYKOSY
2.CEGIELNIA11.GNIESZOWICE
3.ZARZECZE12.KRZCIN
4.DMOSICE13.ŁUKOWIEC
5.ZBIGNIEWICE WIEŚ14.CISZYCA
6.ZBIGNIEWICE KOLONIA15.BŁONIE
7.POSTRONNA16.SOŚNICZANY
8.BESZYCE17.KAMIENIEC
9.NIEDŹWICE18.ŚWIĘŻYCE

Sołtysi Gminy Koprzywnica

Wszystkie wymienione osoby podlegają pod pocztę; 27 – 660 Koprzywnica
W Koprzywnicy, Cegielni i Zarzeczu jest przewodniczący Zarządu Osiedla.

Nr telefonu
Miejscowość Imię i nazwisko
641 28 26 Beszyce Sulicka Grażyna
847 71 95 Błonie Durda Władysław
847 62 61 Os. Cegielnia Gach Marta
795 930 350Ciszyca Dziubek Maria
847 83 12DmosiceSygnet Zdzisława
783 204 278 Gnieszowice
Drożdżal Kazimierz
847 63 55 Kamieniec Piątek Marek
847 61 90 Os. Koprzywnica Halina Ostrowska
847 65 60KrzcinParuch Beata
603 280 802 Łukowiec
Galek Mariusz
Niedźwice Koziarska Katarzyna
847 68 99 PostronnaLachtara Maria
669 400 834Sośniczany Sado Piotr
847 60 08 Świężyce Lasota Witold
847 67 73Trzykosy Banaszewski Stanisław
847 66 16 Os. Zarzecze
Podlewski Leon
847 81 80Zbigniewice Kolonia Baran Anna
821 85 03 Zbigniewice WieśMazur Genowefa
Rozmiar tekstu
Kontrast